Pogoji uporabe

Za uporabo portala se mora vsak uporabnik strinjati s temi pravili in se strinja, da bo ravnal v skladu z njimi. Uporabniki, ki oddajajo oglas, se strinjajo z veljavnimi pravili ob oddaji oglasa. Vsi uporabniki portala se morajo soglašati s temi pravili, ne glede na način uporabe.

Portal (iz)posodimo.si je portal, ki vzpostavlja stik med tistimi, ki si sposojajo stvari in tistimi, ki stvari posojajo. Portal (iz)posodimo.si je posredniški sistem. Za vsebino objavljenih oglasov odgovarjajo oglaševalci. Skrbniki sistema si pridržujejo pravico odstraniti oglase z neprimerno vsebino.

Pri registraciji mora uporabnik navesti resnične podatke in navesti vse zahtevane podatke. V primeru navajanja lažnih podatkov lahko skrbnik onemogoči uporabo portala in sproži postopke pri pristojnih organih.

Vsak uporabnik strani, ki sprejema ta pravila, dovoljuje da se njegovi podatki obdelujejo za namene vzdrževanja in delovanja portala in obveščanje po elektronski pošti.

Skrbnik portala je Klemen Gruden, ki lahko naloge skrbnika prenaša na zaupanja vredne osebe.

Skrbniki portala se zavezujejo, da bodo s podatki ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih brez dovoljenja ne bo posredovalo tretjim osebam. Skrbnik lahko spreminja postavitve spletnega portala, kakor tudi funkcije portala.

Prepovedano je oglaševanje predmetov, ki niso v skladu s slovensko zakonodajo, kakor tudi predmetov, ki niso pridobljeni na zakonit način.

Oglas se mora vpisati v smiselno rubriko.

Naslov oglasa mora opisovati predmet oglasa. Vsebina oglasa mora biti povezana z predmetom oglasa. Ostale objave, ki niso v povezavi s predmetom oglasa niso dovoljene. Za isti predmet se lahko odda samo en oglas.

Uporabniki portala se zavezujejo, da bodo dosegljivi na kontaktu, ki ga bodo v oddanih oglasih navedli.

Uporabniki se strinjajo, da se jim na elektronsko pošto pošlje obvestila glede portala in občasno kakšno reklamno sporočilo. V kolikor uporabnik tega ne želi, o tem obvesti skrbnika na elektronski naslov: [Spam Filter], da se ga izključi iz uporabe portala.

Oglaševanje je za podjetja plačljivo. Podjetja se morajo registrirati na portal kot podjetja in za objavo vsakega oglas plačati 1€. S skrbnikom portala lahko sklenejo pogodbo in pridobijo popuste. Z registracijo kot podjetja se strinjajo, da jim skrbnik pošlje račun za opravljeno storitev in se zavezujejo, da bodo storitev plačali v 30 dneh od prejema računa. V kolikor podjetje ne bo plačalo računa, si skrbnik pridržuje pravico, da odstrani vse oglase podjetja, ki ne bo poravnavalo obveznosti in oglase vseh povezanih oseb tega podjetja. Oddaja oglasa podjetja na portalu (iz)posodimo.si je konkludentno dejanje, s katerim se podjetje zavezuje, da bo plačalo račun za opravljeno storitev (objavo oglasa). Bannerji so plačljivi posebej. Informacije o ceniku se dobi na elektronski pošti [Spam Filter].

V kolikor podjetje objavi oglas je vstopilo v pogodbeni odnos. V primeru izbrisa oglasa, mora vseeno poravnati celotne obveznosti.

Skrbnik portala ne odgovarja za vsebino oddanih oglasov in pristnost objavljenih vsebin. Za vsebino odgovarja samo oseba, ki je oddala oglas.

Vsak uporabnik se zavezuje, da ne bo kršil avtorskega prava in ne bo objavljal tujega avtorskega dela brez soglasja avtorja.

Objava oglasa za drugega ni dovoljena, razen v primeru, da druga oseba pooblasti nekoga za oddajo oglasa.

Za objavljanje oglasov na portalu (iz)posodimo.si se uporablja slovenski jezik, ki se uporablja tudi za komunikacijo med uporabniki in komunikacijo med uporabniki in skrbnikom portala.
V vsakem oglasu se lahko ponuja le en predmet, razen če gre za smiselno celoto (npr. vrtnarsko orodje).

Uporabnik je dolžan skrbno varovati geslo, ki ga prejme ob registraciji oz. ob objavi oglasa. Geslo mora varno hraniti in ga ne sme posredovati drugim osebam. Skrbnik ne odgovarja za zlorabo gesla.

Skrbnik portala si pridržuje pravico odstraniti uporabnika oz. vsebino strani, v kolikor oceni, da bi lahko povzročila škodo.

Za škodo, ki bi nastala zaradi odstranitve oz. prestavitve oglasa, skrbnik portala ne odgovarja.

Uporabnik se strinja, da se predmet oglasa lahko objavi tudi v drugih medijih z namenom promocije portala in vsebine oglasov.

Podatke zbrane na portalu se lahko uporablja samo za vzpostavitev kontakta, pridobivanje informacij in sklepanje poslov v zvezi z predmetom oglasa. Uporaba zbranih podatkov za kakršen koli drug namen ni dovoljena.

Skrbnik pogodbe ne odgovarja za škodo nastalo zaradi uporabe predmeta, ki je bil pridobljen s pomočjo portala (iz)posodimo.si, ne odgovarja niti za škodo, ki bi nastala zaradi tehničnih težav, izpadov povezav, izgubo podatkov in škodo oz. izgubo dobička, ki bi nastala zaradi težav z internetno stranjo.

Navedena pravila se lahko kadarkoli spremenijo brez vnaprejšnje najave. V primeru spremembe se šteje, da uporabniki soglašajo z veljavnimi pravili.